ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 Eiropas reģionālā attīstības biedrība - par mums

Eiropas reģionālā attīstības biedrība


Eiropas reģionālā attīstības biedrība (ERAB) ir dibināta 2005.gada 10.augustā, kuras veidošanā aktīvi piedalījušās vairākās reģionālās pašvaldības. Šo pašvaldību mērķis ir piedaloties biedrībā, veicināt savstarpēju informācijas apmaiņu, radīt iespēju efektīvi izmantot ES struktūrfondu līdzekļus un piesaistīt investorus dažādu pašvaldības un komercprojektu realizācijai.


Eiropas Reģionālās attīstības biedrības darbības mērķi:


ERAB ir izveidojusies cieša sadarbība ar vairākiem Latvijas dažādu nozaru zinātniekiem, kas palīdz risināt ERAB biedru jautājumus. Pašreiz īpašs uzsvars tiek likts uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vides problēmu risināšanu. Ir veikti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, lai noskaidrotu kā šīs problēmas tiek risinātas citās ES valstīs.


Eiropas Reģionālās attīstības biedrības uzdevumi:

Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375