ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 Konferences darba kārtība, Valka 23.05.2008

KONFERENCE

„Elektrības un siltuma iegūšana no biomasas, attīstot biogāzes ražošanu vai koģenerācijas procesu”Norises vieta: 23. maijs - 12:00-19:00 – Valkā, Beverīnas ielā 3


11:15 - 12:00 Dalībnieku reģistrācija

12:00 - 12:10 Konferences atklāšana - Valkas rajona padomes priekšsēdētājs Uldis Birkenšteins

12:10 - 12:20 9.Saeimas deputāts, tautsaimniecības komisijas, enerģētikas apakškomisijas priekšsēdētāja vietnieks Andis Kāposts

12:20 - 12:40 Biogāzes ražošanas iespēju izvērtējums sešos Latvijas rajonos - SIA "Agito" direktore Zanda Krūklīte

12:40 - 13:10 Ievadinformācija elektrības un siltumražošanas uzņēmējdarbībā - LR Zemkopības ministra padomnieks Udo Pērsis

13:10 - 13:30 Veiksmīga biomasas izmantošanas - projekta sākums Latvijā: Izvērtēšanas praktiskie aspekti - Eiropas reģionālā attīstības biedrība, valdes loceklis Aigars Parms

13:30 - 14:00 Kafijas pauze

14:00 - 14:20 Ministrijas realizētā ES un valsts politika atjaunojamās enerģijas jomā, t.sk. plānotie finanšu instrumenti - LR Zemkopības ministrija,Aivis Reinholds, Eiropas Savienības un valsts atbalsta departaments

14:20 - 14:40 Ministrijas realizētā ES un valsts politika atjaunojamās enerģijas jomā, t.sk. plānotie finanšu instrumenti - LR Vides ministrija Valdis Bisters, Klimata atjaunošanas departamenta direktors

14:40 - 15:00 Ministrijas realizētā ES un valsts politika atjaunojamās enerģijas jomā, t.sk. plānotie finanšu instrumenti - LR Ekonomikas ministrija Uģis Sarma, Enerģētikas departamenta direktors

15:00 - 15:30 Ministrijas realizētā ES un valsts politika atjaunojamās enerģijas jomā, t.sk. plānotie finanšu instrumenti - LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

15:30 - 16:00 Kafijas pauze

16:00 - 16:20 Identificētie projekti Aleksandrs Naumenko

16:20 - 16:40 Kā var veidot ražotni no rīcībā esošiem agregātiem - Ceronis Asaris inženieris- zinātnieks
16:40 - 17:00 Koģenerācijas dažādas iespējas un siltumapgāde - Leonīds Kaķītis inženieris

17:00 - 17:20 Gazifikācijas iespējas - Jānis Kalnačs doktors

17:20 - 17:40 Bioenerģijas attīstības virzieni pasaulē un tās ekonomika - Arnis Kalniņš akadēmiķis

17:40 - 18:00 Diskusijas

18:30 - Pārrunas neformālā gaisotnē

Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375