ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 Eiropas savienība

ES OFICIĀLAIS PORTĀLS LATVIEŠU VALODĀ
(vispilnīgākā informācija par ES, tās institūcijām, vēsturi, likumdošanu un dokumentiem visās 11 ES oficiālajās valodās, ES institūciju mājas lapas, kā arī daudz kas cits) - http://europa.eu/index_lv.htm


VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR ES


Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs (Saeima EU Information Centre)
Eiropas biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network)
Eiropas Savienības pētījumu datu bāze portālā Politika.lv

ES TIESĪBU AKTI (EU Legislation)


ES institūciju oficiālie dokumenti (Official Documents of EU institutions)
ES tiesību akti (Access to EU Law)
SCADPlus - ES tiesību aktu apkopojums (Summaries of the Union’s Legislation)
PRELEX - starpinstitucionālo lēmumu pieņemšanas procedūru pārraudzība (Monitoring of the Decision-Making Process Between Institutions)
TED - ES “Oficiālā Vēstneša” pielikums „Valsts iepirkumi” (Tenders Electronic Daily)

Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375