ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 Kas ir ERAB?

1. Kas ir Eiropas reģionālās attīstības biedrība (ERAB)?


ERAB ir reģionālo pašvaldību un citu organizāciju dibināta biedrība. ERAB labi pārzina situāciju Latvijas pašvaldībās un to vajadzības. ERAB pastāv cieša sadarbība ar dažādām valsts struktūrām un Ministrijām. ERAB dod priekšlikumus Ministrijām valsts perspektīvā plānošanā, pārstāvot pašvaldību intereses. Pastāv arī atgriezeniskā saite. Jo savukārt ERAB iepazīstina pašvaldības ar pieņemtiem lēmumiem un palīdz realizēt dažādus projektus, kur ir iesaistītas pašvaldību, valsts budžeta un ES fondu naudas. Tā kā ERAB ir visu laiku situācijas degpunktā.


2. Kāpēc sāka pievērsties atjaunojamiem energoresursiem?


Mēs esam ES sastāvā un 2020.gadā no visas enerģijas aprites 20 % ir paredzēta izmantot atjaunojamā enerģija. Kas tad būs tās patērētājs - tak mūsu pašvaldību iedzīvotāji. Tātad līdz ar to ERAB uzstādījusi mērķi popularizēt un palīdzēt realizēt atjaunojamās enerģijas izmantošanas daudzveidīgās iespējas. Mums patreiz izmanto hidroenerģiju (gan lielo, gan mazo upju), biomasu apkures sistēmā (mežs), ražojam biodīzeli un bioetanolu. Nedaudz izmantojam saules enerģiju. Pēdējā laikā arvien lielāku popularitāti iegūst termālā siltuma izmantošana (siltumsūkņi). Nodomu līmenī ir jūras enerģijas izmantošana. Ir pilotprojekts biogāzes (Vecauce) iegūšanā un divi projekti gazifikācijā (Getliņi un Daugavgrīva). ERAB uzskata, ka tas ir par maz un centīsies šajā jomā panākt straujāku attīstību:


  1. Viens no pamatuzdevumiem - sniegt informāciju un izglītot potenciālos investorus.
  2. Parādīt un iepazīstināt ar strādājošiem uzņēmumiem, veikt pieredzes apmaiņu.
  3. Veidot uzņēmēju, ministriju darbinieku, pašvaldību darbinieku efektīvu sadarbību.
  4. Kāpēc esam Vācijā?

Vācieši ir pirmie Eiropā gan biogāzes ražošanas, gan zināšanu jomā. Tāpēc arī mēs esam šeit. Divas dienas apmeklēsim Hannoveres izstāžu kompleksu, kur iepazīsimies ar tehnoloģijām. Tad vienu dienu apmeklēsim biogāzes iegūšanas ražotnes un vienu dienu apmeklēsim gazifikācijas rūpnīcas. Tā kā grupā ir gan uzņēmēji, gan pašvaldību darbinieki un politiķi, pēc vizītes apspriedīsim saņemtās zināšanas un gūtos iespaidus. Spriedīsim, kā veidot un virzīt bioenerģijas attīstību nākotnē reālā dzīvē. Cerams, ka izveidosies ilgtermiņa un rezultatīva sadarbība ar vācu kolēģiem.

Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375