ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 ERAB konference Valkā

ERAB, sadarbībā ar LR Zemkopības ministriju, Daugavpils, Jēkabpils, Cēsu, Madonas un Valkas rajonu padomēm, projekta „Bioenerģētikas izmantošanas perspektīvas Latvijā, pielietojot lauksaimniecības ražošanas procesā radīto biomasu ” ietvaros, 2008.gada 23.maijā Valkā, Beverīnas ielā 3, organizē noslēguma konferenci „Elektrības un siltuma iegūšana no biomasas, attīstot biogāzes ražošanu vai koģenerācijas procesu”.


Konferencē aicināti piedalīties Saeimas tautsaimniecības komisijas enerģētikas apakškomisijas locekļi, LR Zemkopības, LR Ekonomikas, LR Vides un LR Reģionālās un pašvaldību lietu ministriju pārstāvji, kā arī nozares vadošies speciālisti.


Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375