ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 ERAB sadarbībā ar Gulbenes novada domi rīko semināru

ERAB sadarbībā ar Gulbenes novada domi rīko semināru


Eiropas reģionālā attīstības biedrība sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds” (LR Vides ministrija) un Gulbenes novada domi organizē semināru „Prasības klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansētā konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās” apstiprināto projektu ieviešanai un KPFI piedāvātās iespējas nākotnē” 03.12.2009. plkst.11.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 3 stāva zālē.


Seminārs paredzēts Gulbenes, Madonas, Alūksnes, Apes, Cesvaines, Viļakas, Ērgļu, Rūjienas un Balvu pašvaldību pārstāvjiem u.c. interesentiem.


Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375