ERAB - Eiropas reģionālā attīstības biedrība
 Jaunumi
"Vidzemes dienas" Sanktpēterburgā

 Aktuāli
Rokasgrāmata biogāzes ražošanas iespēju izvērtēšanai

Konferences "Atjaunojamo energo resursu perspektīvas" materiāli un prezentācijas

Priekšlikumi likumdošanai atjaunojamo energo resursu jomā

ERAB "Dzīvei pa vidu"

 ERAB uzsāk projektu “Atjaunojamo energo resursu perspektīvas”
Norvēģijas finanšu instruments

ERAB 2009.gada 01.februārī uzsāk projektu “Atjaunojamo energo resursu perspektīvas”, sadarbībā ar Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas "ĪSTERMIŅA EKSPERTU FONDS" atbalstu, LR Zemkopības ministriju un Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru.


Projekta mērķi:


  1. Identificēt tos likumdošanas un valsta atbalsta nosacījumus, kuri pastāv Norvēģijā un Dānijā, atjaunojamo energoresursu ieguves jomā, bet nav iestrādāti Latvijas likumdošanā un plānotajās atbalsta aktivitātēs.
  2. Konkretizēt kādi ir jaunākie tehnoloģiskie risinājumi atjaunojamo energoresursu ieguves jomā, kurus varētu pielietot Latvijā.
  3. Apkopot informāciju, specifiski par biogāzes ražošanu no lauksaimniecības izcelsmes substrātiem. Veikt apkopotās informācijas analīzi, no tehnoloģiskā, ekonomiskā un vides aizsardzības viedokļa.

Projektā paredzētās aktivitātes:


  1. Projekta vadības grupa Rīgā, saskaņojot ar projekta partneriem, sastāda precīzu braucienu plānu, laiku braucienam uz Dānijas un Norvēģijas atjaunojamo energoresursu ražotnēm.
  2. Darba grupa dodas braucienā uz Dāniju, plānots apmeklēt sekojošas vietas: Biogasol tehnoloģiju uzņēmumu, kurš specializējas otrās paaudzes bioetanola tehnoloģijās (10 km no Kopenhāgenas); Bioenerģijas un apkārtējās vides aizsardzības tehnoloģiju inovatīvo centru (Tjelē); Lemvig biogāzes ražotni. Atgriežoties Rīgā tiek iztulkoti galvenie Dānijas likumdošanas akti atjaunojamo energoresursu ieguves jomā.
  3. Darba grupa dodas braucienā uz Norvēģiju, plānots apmeklēt sekojošas vietas: StatoilHydro Nākotnes enerģijas risinājumu departamentu Stavangerā; Utsiras salā esošo vēja un ūdeņraža ieguves ražotni; Cambi biogāzes un bioetanola ieguves tehnoloģiju uzņēmumu; ”Energi Garden” bioenerģijas centru Brandbi; Norvēģijas degvielas un enerģijas ministriju. Atgriežoties Rīgā tiek iztulkoti galvenie Norvēģijas likumdošanas akti atjaunojamo energoresursu ieguves jomā.
  4. Darba grupa Rīgā darba semināros apkopo braucienos iegūto informāciju, veic salīdzinājumu ar Latvijas, Dānijas, Norvēģijas un Vācijas likumdošanas nosacījumiem un iespējām. Rezultāti ar turpmākās rīcības ieteikumiem tiek iesniegti- Zemkopības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Ekonomikas, un Vides ministrijās.
  5. Dr.habil.oec Arnis Kalniņš sagatavo rokasgrāmatu biogāzes ražotņu veidotājiem un interesentiem. Tiek izdota rokasgrāmata.
  6. Noturētas divas konferences viena Rīgā otra Jēkabpilī, kurās tiks prezentēta, jaunā rokasgrāmata, iepazīstināti ar projekta ietvaros apskatītajiem objektiem, likumdošanas un atbalsta atšķirībām Latvijā, Dānijā, Norvēģijā un Vācijā.

Copyright © 2009-2012 by "ERAB", All Rights reserved, E-pasts: info@erab.lv

created by: US Design Group

Ieteikumi.lv | Buy Phen375